“Fokkerij centrum Nederland B.V. voor de ondernemende varkenshouder”.

“Fokkerij Centrum Nederland B.V. steekt oud nieuws in een nieuw jasje”

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de professionele varkenshouderij willen wij u graag informeren over Fokkerij Centrum Nederland B.V. De nieuwe KI organisatie steekt oud nieuws in een nieuw jasje en wil met hulp van verschillende controlerende instanties (gezondheidsdienst, VWA, Wageningen) en het bedrijfsleven een beter draagvlak creëren voor de varkenshouderij.

Openheid van zaken en de uiteenzetting van kwaliteit in de ruimste zin des woords is een absolute must voor de varkenshouderij.
Sinds de uitbraak van varkenspest staat de controle van KI stations onder toezicht van het VWA. De keuze van gezondheidsstatus en kwaliteitseisen zijn de verantwoording van de KI organisaties zelf. De commerciele belangen zijn enorm en KI wordt niet altijd meer gezien als serviceverlening. U als varkenshouder dient inzicht te hebben in uw bedrijfsspecifieke gezondheidsstatus voor een goed bijbehorend management.
Wij zijn van mening dat een gezamenlijke aanpak “onafhankelijk van keuze van genetica” KI voorop moet lopen betreffende gezondheidsstatus. Enkele malen per week ontvangt u uw bestelling en ondanks het feit dat verspreiding van ziektes tot de mogelijkheden behoord heeft u als ondernemer geen openheid van zaken.
Wij gaan voor openheid van zaken.
Optimale KI-service begint bij aankoop van de beste beren. Na een quarantaine periode waar ze onderzocht worden op gezondheidsstatus, worden ze na geschiktheid toegelaten op ons EU-goed gekeurde spermawinstation. Middels openheid van onze kwaliteitskenmerken en terugkoppeling van de reproductie- en productiegegevens van de relaties is kwaliteitsbewaking gewaarborgd.
Alleen sperma van goede kwaliteit wordt verwerkt en daarna onder optimale omstandigheden bewaard.
Fokkerij Centrum Nederland B.V. bewaart van elke sprong controle- monsters en deze worden tot de aangegeven houdbaarheidstijdstip gecontroleerd op meerdere kwaliteitsaspecten, zoals houdbaarheid, beweeglijkheid en morfologie.
Op termijn willen wij naar een systeem van bestellingen op maandag, woensdag en vrijdag geproduceerd en uitgeleverd, dit om het aantal contacten tot een minimum te beperken en de kwaliteit te kunnen waarborgen. Middels eigen koeriers wordt uw bestelling in de daarvoorbestemde spermabewaarbox afgeleverd.
Het Zuiver- Lijn- programma van Fokkerij Centrum Nederland B.V. geeft foktechnische adviezen en begeleiding voor de productie van uw bedrijfsspecifieke vermeerderingszeugen. Fokkerij Centrum Nederland B.V. biedt perfecte KI-service waarbij u zelf bepaalt, waaraan uw bedrijfsspecifiek fokdoel moet voldoen.

Tevens leveren wij dekrijpe zeugjes en beren van hoge kwaliteit, indien dit beter in uw bedrijfsmanagement past.

Historie

Op de locatie in Best hebben we in 1999 een nieuwe stal gebouwd die voldoet aan alle dan geldende welzijn en kwaliteitseisen. We hebben op dit bedrijf een EU erkenning op het gebied van K.I.. Dit wil zeggen dat we wereldwijd sperma mogen exporteren naar andere landen waar geïnteresseerde afnemers zitten. De afgelopen 10 jaar heb we als productielocatie gewerkt voor een fokkerij organisatie in Nederland.
Deze locatie is in eigendom , we hebben hier nu in totaal 127 berenplaatsen allemaal op 6 vierkante meter in een dikke laag stro liggen, In totaal kunnen we met deze berenplaatsen door groeien tot een productie van minimaal 250.000 doses sperma op jaar basis.
Tevens hebben we op de locatie ook nog de mogelijkheid om er een soortgelijke stal naast te bouwen en te verdubbelen als we de bestaande stal vol in productie zouden hebben. Alle benodigde vergunningen zijn hier voor aanwezig en zelfs de fundering is hier al voor gereed.