KI
  eindberensperma
  fokkerijsperma
 
Fokmateriaal
  bedrijfs ki beren
  fokzeugen
  zuivere lijn dieren
 
Producten
  KI-producten


FCN B.V.


Aarleseweg 34
5684 LN Best

Paul Latijnhouwers
G: +31 6-54 21 10 75
T: +31499-376865
Duitse Pietrain Bestellen


Aantal :

Product details

Product naam:Duitse Pietrain
Prijs:op afspraak

Herkomst:
Fokkerij Centrum Nederland B.V. bied sperma aan van Pietrains uit Belgie en Duitsland. Van oorsprong komt het ras uit Belgie. Er zijn homozygoot positief en homozygoot negatieve pietrains.

Toetsing:
In Belgie wordt via selectie vrijwel uitsluitend de bevleesdheid en de verdeling van het vlees (conformatie) van het pietrainras verbeterd. Dit gebeurd via individuele fokkers.
In Duitsland wordt in tegenstelling tot Belgie meer nadruk gelegd op vleeskwaliteit en groei/dag. De Duitse Pietrain is dan ook groter van stuk, terwijl de Belgische Pietrain meer vlees vererft.

Eigenschap:
De Pietrain is een extreem bevleesd varken hetgeen samenhangt met stressgevoeligheid. De verdeling van het vlees over het karkas is bovendien heel goed: gevulde voorhand, brede middenhand en een enorm behangen achterhand. De groei/dag is de laatste jaren sterk toegenomen. De gunstige voerbenutting is al jaren een sterke eigenschap.

Gebruik:
Pietrain beren kunnen worden ingezet op lange, dubbel stress negatieve zeugen met een groot voeropnamevermogen. Door Pietrain in te zetten op York x Landras zeugen zal dit zeer uniforme koppels geven. Pietrain biggen zijn zeer gewild voor export naar duitsland, belgie en Italie.

Terug