KI
  eindberensperma
  fokkerijsperma
 
Fokmateriaal
  bedrijfs ki beren
  fokzeugen
  zuivere lijn dieren
 
Producten
  KI-producten


FCN B.V.


Aarleseweg 34
5684 LN Best

Paul Latijnhouwers
G: +31 6-54 21 10 75
T: +31499-376865

Eerste resultaten FCN Best
De beren van FCN Best hebben door hun hoge gezondheidsstatus en beerspecifiek management alle noodzakelijke voorwaarden om goed te kunnen produceren. Het mag voor u duidelijk zijn dat beren met minder last van diverse kiemen een constantere spermakwaliteit zullen geven en dit komt weer tot uitdrukking in uw reproductie kengetallen. Tevens vernemen wij dat de geboren biggen direct op zoek gaan naar het uier, wat een stimulatie geeft voor de lacterende zeug en de bigvitaliteit ten goede komt. Dit heeft dan ook een positieve uitwerking op het gemakkelijk werken in de kraamstal.



Ons motto is

“alleen goede gezonde Ki kan uw bedrijfsresultaat en gezondheidstatus op een hoger niveau brengen”


Betreffende de genetische kwaliteit staat FCN Best nog steeds boven aan op de Nederlandse markt. Sinds de komst van FCN Best is het Deens systeem inzichterlijker gemaakt voor de individuele varkenshouder en diens adviseurs. FCN Best wil middels een zo’n hoog mogelijke gecontroleerde gezondheidsstatus diverse genetica voor uw beschikbaar stellen. Wij hebben uit oogpunt van uniformiteit vanaf dag 1 onze beren ingedeeld in groepen( groei, combi en vlees), zodat de beren op de bedrijven beter tot hun recht komen.
Als voorbeeld: Een genetisch verschil van 60 gram per dag komt zomaar voor binnen elke beerpopulatie van een bepaald fokprogramma.
Dit houd in dat de nakomelingen van zo’n beer +/- 30 gram harder of zachter groeien.
Door de genetische potentie van de dieren continue in een overzicht vast te leggen kan iedereen in 1 oogopslag zien of de leverancier van genetica een goed kwaliteitsbewakingsysteem nastreeft. Beren met een te lage fokwaarde leveren geen toegevoegde waarde en moeten dus afgevoerd worden.. In de afgelopen jaren zijn menig KI beer te laat vervangen wat voor u als eindgebruiker een rendement reductie heeft gegeven. Wij willen openheid van Genetica, want een beer met minder genetische kwaliteit is gewoon goedkoper dan een de beer met een hoge genetische kwaliteit. U als varkenshouders moet weten wat de verschillen zijn van een bepaald product en wat dat voor uw bedrijfsresultaat inhoud. Vandaar dat de openheid van het Deense Foksysteem een positieve bijdrage zal leveren aan de varkenshouderij. Verder zullen meerdere fokkerijorganisaties in de toekomst genoodzaakt zijn om meer openheid te geven, wat ook weer voor u positief zal uitwerken .


FCN Best heeft de eerste bedrijven met zuiverlijn sperma beleverd en tevens zijn de eerste f1 gelten via FCN Best besteld. Ook hier geld weer openheid van zaken, want de prijs is afhankelijk van genetische kwaliteit en gezondheid. Tevens is het inventariseren van uw bedrijfsspecifieke keuze betreffende gezondheid en genetica een allesbepalende succesgarantie.


Wij willen u graag informeren wat FCN Best voor u bedrijf kan betekenen.

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben, indien u vragen heeft neem dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,


Paul Latijnhouwers

Terug