KI
  eindberensperma
  fokkerijsperma
 
Fokmateriaal
  bedrijfs ki beren
  fokzeugen
  zuivere lijn dieren
 
Producten
  KI-producten


FCN B.V.


Aarleseweg 34
5684 LN Best

Paul Latijnhouwers
G: +31 6-54 21 10 75
T: +31499-376865

Totale Danbred genetica vanuit eigen keuken van FCN Best

De zuiverlijn beren zullen wederom afkomstig zijn van bedrijven met de hoogste gezondheidsstatus. Zodat ook u op ieder moment kunt beschikken over sperma met een gecontroleerde gezondheidsstatus uit de regio. Dit zal wederom zijn positieve werking geven op de spermakwaliteit van de zuiverelijn beren, wat op uw bedrijf tot uiting zal komen in uw reproductiekengetallen bij uw zuiverlijndieren. FCN Best is tot op heden de enige leverancier van Danbred genetica, die dit voor u kan leveren van a t/m z en daar zijn wij enorm trots op.

De inkoop van de totale fokkerijpyramide in eigen beheer is voor FCN Best een ijzer sterk punt om het Danbred fokprogramma in Nederland in de markt te zetten. Wij willen de beste dieren aankopen voor onze relaties, zodat het een toegevoegde waarde brengt voor de Nederlandse Varkenshouderij.

Voor iedereen is via www.Danbred.com de databank beschikbaar, zodat je kunt beschikken over de fokwaardes van de Danbred fokdieren. Deze manier van openheid geeft u een enorme informatie over het Danbred Fokprogramma. De grote populatie's per ras, die onder gelijke omstandigheden worden getest zijn basisvoorwaarden om echte fokkerij te bedrijven.

Indien u interesse heeft in zuiver lijn dieren of zuiverlijnsperma neem dan gerust contact met ons op onder nummer 0499-376865

FCN Best


Terug