KI
  eindberensperma
  fokkerijsperma
 
Fokmateriaal
  bedrijfs ki beren
  fokzeugen
  zuivere lijn dieren
 
Producten
  KI-producten


FCN B.V.


Aarleseweg 34
5684 LN Best

Paul Latijnhouwers
G: +31 6-54 21 10 75
T: +31499-376865

FCN Best levert haar eerste doses sperma uit

We praten over een jonge berenstapel en deze zal dan ook langzaam in productie komen. De dekfrequentie in balans houden is allesbepalend voor de hoeveelheid en kwaliteit van het te vangen sperma.Uit wetenschappelijk onderzoek is immers aangetoond dat een te hoog % afwijkende zaadcellen een lager afbig% en/of een lager aantal geboren biggen per worp geeft. Om de genetische potentie van een dier te bepalen zul je met deze know how rekening moeten houden.
Wij gaan voor kwaliteit in de gehele pyramide en willen met een hogere gezondheid van onze beren een kwaliteitsproduct in de markt zetten, zodat uw reproductie- en productiekengetallen gewaarborgt zijn.

De Deense Duroc heeft de laatste jaren laten zien van toegevoegde waarde te zijn als eindbeer voor de Nederlandse Varkenshouderij. Het Danbred Fokprogramma is daarbij van wezelijk belang. Voor u is via www.Danbred.com de databank vrij toegangkelijk, zodat u ten alle tijden inzicht heeft in de fokwaarden van individuele dieren en de bedrijven onderling. Graag zijn wij bereid u hierin wegwijs te maken, neem gerust contact met ons op onder nummer 0499-376865.

Betreffende de Zeugenlijn kan gezegt worden, dat de Danbred zeug bekent staat om zijn enorme vruchtbaarheid in combinatie met zijn goede productieeigenschappen ( groei, voederconversie, spieraanzet).
De vleesbiggen bestaan voor 50% uit de eigenschappen van de moeder, dus is het in onze ogen belangrijk dat er in fokkerij rekening mee wordt gehouden. De Danbred topfokpopulatie bestaat uit maar liefst 3000 dieren per ras. Daarnaast zijn er nog eens 52000 subfokzeugen voor de productie van hybride gelten.

Betreffende reproductiekenmerken is het kenmerk LG5 in het Danbred fokprogramma essentieel, dit betekend hoeveel biggen zijn nog levend 5 dagen na geboorte. U weet immers ook dat de eerste levensdagen de meeste biggen uitvallen.Fokzeugen met vitale biggen worden dus positief beoordeeld in het fokkerij systeem. Dit geeft tevens meer uniformiteit binnen de toom.

Uit de markt komt nu de vraag om eigenaanfok of aankoop van hybride gelten te bewerkstelligen. Indien u voor deense genetica gaat, laat u goed informeren voordat u tot besluitvorming overgaat. Wij zijn graag bereid in een persoonlijk gesprek u hiermee van dienst te zijn.

FCN Best heeft de beschikking om het totale Danbred Fokprogramma uit eigen keuken te verzorgen.

"FCN Best voor de ondernemende varkenshouder"

 

FCN Best Team

 

  

Terug