KI
  eindberensperma
  fokkerijsperma
 
Fokmateriaal
  bedrijfs ki beren
  fokzeugen
  zuivere lijn dieren
 
Producten
  KI-producten


FCN B.V.


Aarleseweg 34
5684 LN Best

Paul Latijnhouwers
G: +31 6-54 21 10 75
T: +31499-376865

01-10-2009 | Persbericht starten FCN
In 1989 is de eerste onafhankelijke particuliere KI-organisatie in Rosmalen met succes in de markt gezet. Paul Latijnhouwers en Hein van de Plas hebben beiden hun steentje bijgedragen aan de opzet van die organisatie. De doelstelling van toen was:

“optimale KI leveren van die beer die u als varkenshouder het hoogste resultaat oplevert”

De doelstelling van FCN B.V.te Best is:

“Optimale KI-service leveren middels een uitgebalanceerd veiligheidsmanagementsysteem van die beer die u als varkenshouder het hoogste rendement op levert”. Als extra aandachtspunt staan wij voor openheid van gezondheidstatus, spermakwaliteit en geno- en fenotype”.

Het wederom visueel maken van spermamanagement m.b.v. uw reproductie- en productiecijfers is daarbij een must.

U als varkenshouder betaalt, daarom vinden wij dat u mede bepaalt, waaraan uw bedrijfsspecifieke kwaliteitseisen moeten voldoen. Met de komst van megabedrijven is extra professionaliteit een vereiste.
KI is de grootste en snelste manier om vooruitgang te behalen, maar het tegenovergestelde is ook mogelijk.

Wij willen de varkenshouders duidelijk maken dat alleen door toepassing van KI met de hoogste kwaliteitswaarborging (gezondheid, genotype, fysisch, microbiologisch, etc) een positieve bijdrage kan leveren aan de totale productiekolom. De toekomst van de moderne varkenshouderij is daarvan afhankelijk.

Fokkerij Centrum Nederland B.V. heeft zich als doel gesteld:
• Leveren van genetica middels hoogwaardige KI, zeugjes en beren. Via fokkerijorganisatie DanBred en topfokbedrijven uit Belgie en Duitsland beschikken we over de beste genetica die er momenteel voor handen is. Tevens worden de dieren aangekocht met een zo hoog mogelijke gezondheidsstatus.
• Leveren van agrarische bedrijfsbenodigdheden waarbij wederom kwaliteit hoog in het vaandel staat.
• Leveren van een bedrijfsspecifiek advies.


“FCN B.V. te Best voor de ondernemende varkenshouder”

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Paul Latijnhouwers & Hein van de Plas
Terug